“Märka ja aita” heategevusprogramm

Algus / Teated / “Märka ja aita” heategevusprogramm
“Märka ja aita” heategevusprogramm

18. veebruaril 2014 kogunes Tallinna lasteaialaste ja õpilaste abistamiseks loodud heategevusprogrammi „Märka ja aita!“ meeskond, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning vaadata tulevikku. 2013. aastal aidati kokku 1000 last, käesoleval aastal laieneb abisaajate ring veelgi.

„Märka ja aita!“ toetuseks tehtud annetuste kogusumma on tõusnud iga aastaga.

Kui esimesel tegevusaastal 2010 oli see 8500 eurot (133 000 krooni), siis 2013. aasta jooksul annetasid nii eraisikud, haridusasutused kui ka äriettevõtted kokku 19 072 eurot. Suurim ühekordne panus oli 750 eurot. Suur tänu kõigile, kel on olnud südant ja soovi laste aitamiseks!

Traditsiooniliselt said lasteaiad ja koolid ka eelmisel aastal esitada taotlusi raskustes perede lastele koolis ja lasteaias käimiseks hädavajalike esemete soetamiseks. 170 lapsele hangiti uusi talveriideid ja -jalatseid, spordiriideid, õppevahendeid jne – kokku 12 715 euro eest. Eelarvesse mahtusid ka mõned erijuhud, näiteks kirjutuslaud lapsele, kes elab emaga ühiselamutoas, mille sisustus koosnes seni vaid kahest voodist. Lisanduvad heategevusliku perepäeva „Päkapiku pühapäev“ tarvis annetatud kingitused enam kui 800-le lapsele ning äriettevõtete mitterahalised panused.

Koos uute annetustega on tänase seisuga kontol 7849 eurot, seega on uuel aastal laekunud juba 1492 eurot.

 Võib öelda, et tulemused on olnud suurepärased ning loodetavasti see jätkub. Head inimesed ei ole kusagile kadunud ning kui jõud omavahel ühendatakse, saab mõndagi korda saata. Eesmärk on ju ühine – laste rõõm ja hea käekäik. Õnnelikku lapsepõlve väärivad kõik!

Programmi meeskond otsustas abisaajate ringi veelgi laiendada.

Kui seni aidati lasteaialapsi ja õpilasi vanuses kuni 10 aastat, siis nüüd on plaanis hakata toetama ka põhikoolilõpetajaid pidulike riiete hankimisel lõpupeoks. Lisaks saavad haridusasutused edaspidi võimaluse taotleda jooksvalt abi lastele, kelle peres on juhtunud õnnetus.

„Märka ja aita!“ on heategevusprogramm, mille eesmärgiks on toetada Tallinna lasteaedade lapsi ja koolide õpilasi, kelle pered on sattunud tõsistesse raskustesse ning kes vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Programmi asutasid 2009. aastal Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet. Meeskonnaga ühines ka Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit. Kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse põhimõttel. Oodatud on iga panus.

Annetada saab Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011

Märka ja aita – see on imeline!

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated. Lisa lemmikutesse kasutades püsilinki.