Töökorraldus

Algus / Lapsevanemale / Töökorraldus

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 –  19.00.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra.

Muudatustest rühmade tööajas antakse teada rühmade stendil või e-posti vahendusel.

Suvel töötatakse juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.