Vastuvõtt

Algus / Lapsevanemale / Vastuvõtt

Lasteaiakoha valimine 

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas.

Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus, .pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud).

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldus.