Õppe- ja kasvatustöö

Algus / Lapsevanemale / Õppe- ja kasvatustöö

Lasteaia missioon

Luua võimalused ja sobiv keskkond õpihimulise, loova, elurõõmsa, hooliva, mõistva, väikese inimese kasvamiseks.

Lasteaia visioon

Olla omanäoline, Eesti rahvuskultuuri edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks, arvestab iga liikme vajadustega ning toetab nende mitmekülgset arengut.

Lasteaia põhiväärtused

  • Hoolivus – suhtleme, märkame, toetame, hoiame, loome ja jagame hoolivust tegudes ja sõnades.
  • Koostöö – usalduslikus ja aktiivses koostöös loome endale ja teistele võimalusi liikuda ühiste eesmärkides suunas ja toetada igaühe arengut.
  • Pühendumus – viime parimal moel ellu selle, mille ette võtame.