Arenguvestlused

Igal lapsevanemal on võimalus saada tagasisidet lapse arengu kohta. Selleks palume leppida eelnevalt kokku aeg rühma õpetajaga.