Missioon, Visioon, Väärtused

Algus / Meist / Missioon, Visioon, Väärtused

Lasteaia missioon

Rõõm koos kasvamisest.

Lasteaia visioon

Teadlikult keskkonda luues toetame õnnelikku õppijat.

Lasteaia põhiväärtused

  • Hoolivus – suhtleme, märkame, toetame, hoiame, loome ja jagame hoolivust tegudes ja sõnades.
  • Koostöö – usalduslikus ja aktiivses koostöös loome endale ja teistele võimalusi liikuda ühiste eesmärkides suunas ja toetada igaühe arengut.
  • Pühendumus – viime parimal moel ellu selle, mille ette võtame.