Missioon, Visioon, Väärtused

Algus / Meist / Missioon, Visioon, Väärtused

Lasteaia missioon

Luua võimalused ja sobiv keskkond õpihimulise, loova, elurõõmsa, hooliva, mõistva väikese inimese kasvamiseks.

Lasteaia visioon

Olla omanäoline, eesti rahvuskultuuri edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks, arvestab iga liikme vajadustega ning toetab nende mitmekülgset arengut.

Lasteaia põhiväärtused

  • Hoolivus
  • Koostöö
  • Pühendumus