Korruptsiooni ennetus

Algus / Meist / Avalik teave / Korruptsiooni ennetus

Rõõmutarekese Lasteaias vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest lasteaia direktor Marika Hallikmann (+372) 53411859, e-post: marika.hallikmann@roomu.edu.ee, kes informeerib töötajat tööle asumisel, kui antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse info ja vajalikud materjalid. Lisainfo Justiitsministeeriumi veebilehelt korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamisel on aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 (.pdf)kinnitatud Korruptsiooni ennetamise juhend (.pdf)
Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamiseks on määratud direktori 07.02.2024 käskkiri nr 1-2/3

Rõõmutarekese Lasteaias on töökohad, millega kaasneb ametiseisund. Ametiseisundi määramine 2024 direktori 07.02.2024 käskkiri nr nr 1-2/2