Riiklik järelvalve

Algus / Meist / Avalik teave / Riiklik järelvalve

Tallinna koolieelsete lasteasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus. Lisainfo järelvalvest Haridusameti kodulehel

Riiklikku järelevalvet reguleerivad järgnevad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tuleohtusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskus.
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist reguleerivad õigusaktid on kirjas Terviseameti koduleheküljel.  Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseamet.