Terviseedendus

 • Õuesõpe igal võimalusel;
 • linnaaiandus ja toidu kasvatamine, õppeaia eest hoolitsemine, kasvamine ja kasvatamine;
 • igakuised matkad loodusesse;
 • traditsioonilised tervisespordiüritused: rattaralli, ümbermajajooks, spordipäevad;
 • Kesklinna lasteaedade spordipäevad;
 • Samm-sammult õppeprogrammi ja Persona Dolls metoodika kasutamine laste enseregulatsiooni ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks;
 • spordiringid lasteaias;
 • vaikuseminutid ja meelerahu (igast rühmast on läbinud koolituse vähemalt üks õpetaja);
 • mitmekesine õueala igapäevase liikumistegevuse toetamiseks;
 • regulaaresed liikumistegevused lasteaias;
 • väärtuste ja tervise naiskond;
 • oma köök – kodu ja lasteaia koostöö menüü mitmekesistamisel;
 • terviseampsud;
 • Samm-sammult õppeprogrammi koolitus kogu lasteaiale-  sotsiaalset turvalise õpikeskkonna tekitamiseks, head suhted, empaatia
 • Ülelinnaline teema-aasta – tervis, sport ja liikumine 2021-2022