Rahulolu-uurimused

Rõõmutarekese lasteias viiakse kord aastas lastevanemate hulgas läbi rahulolu-uurimus, et saada teada, mis on hästi ja mida saab veel paremini teha.

Lapsevanemate rahuloluküsitluse kokkvõte 2016-2017

SA Innove rahuloluküsitlus 2017-2018 (lapsevanemad ja lasteaia õpetaja ja õpetaja abid)

Alushariduse rahuloluküsitluste tagasiside 2018 Rõõmutarekese Lasteaed