Rõõmutarekese Lasteaia PARIM PEROSNALIPROJEKT

Algus / Teated / Rõõmutarekese Lasteaia PARIM PEROSNALIPROJEKT
Rõõmutarekese Lasteaia PARIM PEROSNALIPROJEKT

VAATA PROJEKTI VIDEOT SIIT

  • Projekti nimi: Rõõmu raamatukogu avamine ja RAAMATU REEDE – sari
  • Projekti eesmärk: meeskondlikel väärtustel põhineva organisatsioonikultuuri väärtusarendus, lasteaia visiooni “Rõõm koos kasvamisest” ellu rakendamine läbi elukestva õppe, koostöise õppimise ja oma potentsiaali avamise. Lisaks üldise lugemishuvi toetamine, sotsiaalsete oskuste tõstmine, õnneliku lapsepõlve ja õnnelik olemise väärtustamine läbi lastekirjanduse muinasjutulise rikkuse.
  • Projekti lühikirjeldus: Lasteaia väärtuse teema-aasta „Koostöö“ raames otsustas personal luua lasteaia kogukonnale raamatukogu. Raamatukogu raamatud on raamatukogusse tulnud meie rühmadest, kus süvenes arusaam, et aastaid seisnud raamat võiks avastusrõõmu pakkuda mõne teise rühma lapsele, täiskasvanule või vanemale. Raamatukogu suur, hindamatu väärtus seisneb ühisressursis – suures hulgas raamatutes, mida omavahel jagada, võimalustes teha koostööd ja võimestada koostöist õppimist ning toetada sellist tegevuskultuuri, kus raamatukogus käimine on eriline ja väga väärtuslik kogemus. Kord nädalas, raamatu reedel, koguneb lasteaiapere lõunatunnil raamatukogusse, et koos lugeda, arutleda ja rääkida olulistest väärtustest, mis kõiki puudutavad. Selleks valib üks lasteaia töötaja, koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse abiga, endale südamelähedast väärtust käsitleva raamatu, mida ta meile tutvustab ja loeb. Sellele järgneb ühine arutelu, mida toetab hooliv, koostöine, pühendunud meeskond.
  • Projekti olulisus, väärtus organisatsiooni töötajatele: projekti kaudu loodud ühine väärtusruum võimaldas meeskonna koostöist õppimist (sh elukestvat õpet), toetas meietunnet ning avas laiemalt lasteaednike töö tähendusrikkust kogukonnale (praktikandid läbi aasta osaleid samuti projektis). Lugude, koosolemise ja dialoogi kaudu avasime laste ja enda jaoks koosolemisi sügavamat sisu, kujundasime arusaama maailma mitmekesisustest, tõstsime teadlikult lugemishuvi, tundsime lastekirjanduse teraapilist mõju, võtsime teadlikult pausi, et teha kingitus endale ja teistele – luua turvaline, igaühe mõtet arvestav õpikeskkond, mis toetaks õppija potentsiaali maksimaalset avaldumist.
  • Projekti seotus Tallinna haridusstrateegiaga 2020-2030: Raamatu reeded loovad väärtustele tugineva, kogu meeskonda siduva ühisürituste sarja, mille keskmes on väärtust kandev sõnum ja seda sõnumit avav lasteaiapere. Oleme meeskonnana ise teadlikult õnnelikud õppijad, kes väärtustavad elukestvat õpet, koosloomet ja võimalust inspireerida (praktika). Ühise väärtusruumi loomine eeldab meie jaoks õppeliku õppija olemuse mõistmist, teadlikku väärtusarendust ja koosloomet.
  • Projekti seotus hariduse tegevusvaldkonna läbivatest põhimõtetest (VAU): Raamatu reeded on väga mitmekülgsed ja eriilmelised ühisüritused, kus järjepidevalt luuakse hoitud ja avatud ruum, kus iga lapse ja täiskasvanu mõte on oluline ja väärtuslik. Koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja lapsevanemaga jõuab Rõõmutarekese Lasteaeda väga värske uudiskirjandus (2020- 2023), mida ühiselt uurides ja avastades toetatakse juurdekasvuuskumust, arusaamist õppimise protsessidest ja mõistmist, et neid saab võimestada läbi toetavate ja hoidvate suhete. Raamatu reeded kutsuvad üles osalema dialoogis, märkama mõtete paljusust, arutlema erinevate vaadete ja võimaluste üle, mõtisklema kirjaniku loo ja meie kogemuste vahel ning kujundama teadmist iseendast kui õnnelikust õppijast.
  • Projekti seotus teema-aastaga: Loodus-ja keskkonnahoiu teema-aasta vaates oli iga käsitletud raamat seotud ühel või teisel viisil hoidva suhtumise ja teadliku vastutuse võtmisega ning enda tegevuse mõju märkamisega.
  • Projekti mõju: meeskonna vaates eelkõige meie-tunde loomise ja hoidmise, teadliku väärtusarenduse ja õpetaja ameti tähendusrikkuse, koostöise õppimise võimaldamise, üliõpilaste inspireerimise (järelkasv) ja elukestva õppe teadvustamise läbi. Laste ja kogukonna vaates peamiselt helge lapsepõlve hoidmine läbi lugude ja enda kogemuse jagamise, lugemishuvi tõstmise ja hoidmise, maailma mitmekesisuse avamise ja sotsiaalsete pädevuste tõstmine kaudu. Lastekirjanduse vaates üldise lugemishuvi tõstmise, raamatukogukultuuri hoidmise, autori, loo ja illustratsiooni kogemuse vahendamise ja muinasjutuliste võimaluste kaudu.
  • Väliste ekspertide või konsultantide kaasamine: Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja ekspert lapsevanema kaasamine lastekirjanduse valiku kaudu. 2023-2024 jätkusarjana kirjanike ja kogukonna (vanema, vanavanemad vilistlased) kaasamise kaudu.
See artikkel on avaldatud rubriigis Teated. Lisa lemmikutesse kasutades püsilinki.