Tartu Loodusmaja ringkäik Tallinna õppeaedades

Algus / Teated / Tartu Loodusmaja ringkäik Tallinna õppeaedades
Tartu Loodusmaja ringkäik Tallinna õppeaedades
Meil oli võimsalus Tartu, heade mõtete linna, helgeid inimesi inspireerida!
15.septembril käisid meil külas 25 Tartu Loodusmaja aktiivset liiget. Õppereisi eesmärk Tallinna õppeaedadesse oli tutvustada rajatud õppeaedu ja nende igapäevaseid tegemisi aias. Külastati nelja Tallinna lasteaia ja ühe muuseumi õppeaedu – Vormsi, Kihnu, Virmalise ja Rõõmutarekese lasteaia ning Miia-Milla lastemuuseumi aeda.
Rõõmutarekeses võttis nad vastu õppejuht Vivika, kes tutvustas lasteaia õppeaia kujunemise lugu  –  kuidas kujunes ühest väikesest infokillust suur soov ja tahe luua tarbeaed, taotluste kirjutamisest, kolleegide inspireerimisest ja kaasamisest, linnaaianduse koostöögrupi kujunemise lugu, huvigruppide kaasamisest, meie väärtustest ja põhimõtetest + laste kaasamisest ja õpetaja muutuvast rollist ja oskusest luua võimalusi ja keskkonda, et laps saaks kõike ehedalt kogeda, mängida mõttega ja päriselt, olla igas aiaga seotud tegemises osaline  – arutleda kuidas ja miks, kaardistada, teha plaane, koguda vahendeid, külvata, hoolitseda, maitsta, nuusutada, imetleda, vaadelda, märgata, kogeda, olla ettevõtlik, näha võimalust head teha – endale ja maailmale.

Rõõmutarekese õppeaia eesmärgiks on: Rõõmutarekese lasteaia õppeaia eesmärgiks on hoida, säilitada ning arendada väga liigirikast looduskeskkonda kesklinnas, mis pakuks kogu lasteaiaperele võimalust aktiivseks õuesõppeks ning tõstaks üldist keskkonnateadlikkust. Õppeaias meelte, keha ja liikumise kaudu saadud elulised kogemused ja aastaringi protsesside, arengutsüklite jälgimine algusest lõpuni, annavad lastele sügavamad tervikteadmised ja kogemused loodusest ning pakuvad rohkeid avastusi ja eduelamusi. Õuesõpe võimaldab loomulikku kontakti looduse ja tegelikkusega ning võimendab arusaamist, et kõik elav on omavahelises seoses. Õuesõpe ja õppeaed on meie käsitluses kui õpiruum, kus konkreetsed tegevused omandavad mõtte ja seose läbi praktiliste, iseseisvust toetavate ja koostööle orienteeritud tegevuste. Lisaks eelpool nimetatule on õppeaed heaks võimaluseks üldise aiandushuvi tekitamiseks nii lastes, lasteaia personalis kui ka lastevanemates, tervislike eluviiside sh toidu-urbanismi, taaskasutuse ja kompostimise propageerimine kogukonnas.

Teemaks õppeaias: aastaring – elav ja muutuv maastik – kevadest kevadesse – kõik koos: 

 • loodushoid ja keskkonnateadlikkus – väärtused, häälestus, taaskasutus, jäätmed, sorteerimine, komposteerimine, teadlikkus, elurikkus kogukond;
 • talikülv, kasvatamine, hoolitsemine – inimtegevus looduses, hoolimise jõud, vaatlemine/katsetamine/jälgimine, dokumenteerimine, terviku tajumine – inimene osana tervikust, loomad/putukad, ilmastik;
 • tervis, toitumine, toidu-urbanism – linnakeskkonna muutmine loodussõbralikumaks, toidu kasvatamise võimalikkus linnakeskkonnas, ökoloogiline jalajälg, tervislik eluviis;
 • puhkamine looduses – harmoonia, rütm, tasakaal, puhkus, tervis, keskendumine, meelerahu;
 • aktiivne liikumine looduses – mäng, rütm, vabadus, tervis, füüsis, potentsiaal, töökasvatus;
 • koostöö, ettevõtlikkus – koostöö kõigi huvigruppide vahel, koostöövõimaluste pakkumine, koostöö- ja suhtlemisoskused, omaalgatus, ettevõtlikkus, õpikogemuse jagamine, talgud, ühisüritused.

 Meie meeskonna roll ja väärtuskasvatus:

 • kaasata lapsed kõikidesse tegevustesse;
 • harjutada end täiskasvanuna rohkem küsima ja vaatlema, märkama laste potentsiaali ja huve;
 • teadvustada enda mõju ja eeskuju;
 • töö iseenda hoiakute ja arusaamadega, valmisolek;
 • inspireerida ja julgustada proovima;
 • luua turvaline ja inspireeriv keskkond, kus on aega, ruumi ja võimalusi saada ja jagada kogemusi;
 • võimaldada lapsel iseseisvalt tegutseda, olla aktiivne, kogeda – elulised ja olulised tegevused;
 • dokumenteerida;
 • märgata ja tunnustada;
 • julgelt unistada- teada ressursse (kaardistada);
 • baasvajadused ja sellega arvestamine -eduelamus;
 • oleme teinud teadlikult tööd oma lasteaia väärtustega (ühine väärtusruum);
 • meie lasteaia eripära – meie olemise viis.

Rõõm koos kasvamisest!

 

 

 

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated. Lisa lemmikutesse kasutades püsilinki.