Meie lasteaias on robomentor – Sipsikute imetore õpetaja Maris

Algus / Teated / Meie lasteaias on robomentor – Sipsikute imetore õpetaja Maris
Meie lasteaias on robomentor – Sipsikute imetore õpetaja Maris

Haridusrobootika kasutamine Rõõmutarekese Lasteaias

Oktoobris 2023. a liitus meie lasteaia Sipsiku rühma õpetaja Maris Insplay Robomentori koolitusega, et laiendada arusaama robootiliste õppevahendite kasutamise võimalustest ning julgustada lasteaia personali vahendeid enam kasutama. Õpetaja Maris tõdeb, et programmis osalemine tõi olulise lisandväärtuste organisatsioonile läbi mitmete aspektide: esiteks suurenes üldiselt olemasolevate robootiliste vahendite kasutamine, teiseks osaleti aktiivselt koostöises õppimises ning kolmandaks julgustati ja inspireeriti ka kogukonda (lapsed, lapsevanemad). Lisaks eelpool nimetatule aitab Insplay Robomentori koolitusel osalemine tõsta üldist teadlikkust robootilistest vahenditest ja nende kasutamise võimalustest ning toetada tulevikuoskuste arengut läbi mänguliste tegevuse.

Insplay Robomentor 2023a. Sügisel, koolitus Kullatera lasteaias

Robootiliste-  ja digivahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes arendab nii üld- kui ka valdkonnaoskusi väga mitmekülgselt – vahendeid kasutades ja jagades avaldub loovus individuaalselt ja grupis, arenevad erinevad sotsiaalsed oskused (koostöö, enesejuhtimine, suhtlemine), paraneb üldine juhise „lugemise“ ja mõistmise oskus, samuti oma tegevuse kavandamine ja ellu viimine, probleemilahendus, matemaatilised- ja keelelised oskused, üldine silmaring ja arusaam tehnika võimalustest üldiselt.

Juba täna on pea kõik elualad suuresti mõjutatud tehnikast ja selle arengust, mistõttu vajab tänaste lasteaialaste tulevane tööturg tulevikuoskuste analüüsi ja prognoosimist ning nende oskuste arenguks vajalike tingimuste teadlikku loomist.

Programmeerimine, koostööoskus ja kriitiline mõtlemine on oskused, mis muutuvad lähitulevikus üha olulisemaks ning haridusrobootika integreerimine õppe- ja kasvatustegevusse toetab nende oskuste arendamist.

Meie lasteaias on hetkel õpetajatel kasutada hulk erinevaid haridusroboteid:

 • ekraanivaba eestikeelne ja kaartide abil progammeeritav robotigu Qobo;
 • BeeBot ja BlueBot robotid, mida on lihtne programmeerida;
 • Ozobt robotid, mis sõidavad mööda markerjooni ja on programmeeritavad värvikoodide abil;
 • väga populaarne on laste ja ka õpetajate seas mTiny robot, mis on juhitav koodikaartide ja nutika jutupliiatsiga;
 • lisaks on meil olemas maastikurobotid, mida saab kasutada ka õues;
 • programmeeritav autor meenutav Edison, mis reageerib ka plaksule;
 • muusikaline õppevahend Makey-Makey;
 • mitmekülgsed, programmeeritavad Dash ja Dot robotid;
 • legodele elu sisse puhumiseks LegoWeDo komplektid;
 • TTS robotkilpkonn;
 • juhitav Sphero palli;
 • ekraaniga ühendatavad mikroskoobid;
 • Intelino nutirong.

Haridusrobootika osatähtsus ja ootus pedagoogide haridustehnoloogiliste pädevuste osas on pidevalt kasvamas. Haridusroobotika valdkonna edendamiseks on lasteaias loodud koostöögrupp, kes on välja töötanud õppekava lisa (2021) ja haridusrobotite kasutamise teguskava, mida igal õppeaastal vajaduspõhiselt täiendataks. Koostöögrupi esindajad kohtuvad kord kuus, et arutada omavahel uute vahendite vajadust või uue vahendi õppimist, et siis järgneval infotunnil kogu personali inspireerida. Selle õppeaasta kuuluvad robootika koostöögruppi õppejuht Vivika Vahesalu, Sipsiku rühma õpetaja Maris Malinin ja Mürakarude rühma õpetaja Urve Kortin, Naerupallide õpetaja Annika Rimm, Lõvisüdamete õpetaja Tuuli Määr ja sõimerühma Päikesekiired assistent Lili-Heleen Karelaid. Koostöögrupp on sel õppeaastal läbi viinud ühe sisekoolituse, kus kolleegidel oli võimalus tutvuda ja laiendada arusaama Bee-Bot, Bluebot, Ozoboti, Qobo teo ja mTiny kasutamise võimaluste kohta ning kohtunud õppevahendite suurendamise vajaduse analüüsimise eesmärgil.

Lähikuudel on plaanis kogu olemasoleva tehnikapark koostöögrupi ja personaliga läbi vaadata ning viia vähemtuntud haridusrobotid aktiivsemaks kasutamiseks rühmadesse, jälgida laste eelistusi ning teha kokkuvõtteid pedagoogilise tegevuse kavandamiseks. Seejärel meeskondlikult analüüsida erinevate robotite kasutamise kasutegureid (st milliste oskuste arengut toetvad), teadlikult algatada erinevaid üritusi, mis sisaldavad tegevusi haridusrobotitega ning leida võimalusi kogukonna kaasamiseks. Lastevanemate ja perede kaasamiseks on lähiaja plaanis teha haridusrobotid kättesaadavaks lasteaia raamatukogus, kust lapsed saavad koos vanemaga roboti koju laenutada. Robootikat ja haridusrobotite kasutamist toetab ka lasteaias aastaid toimuv robootika huviring, kus paralleelselt kasutatakse samu või sarnaseid haridusroboteid.

Lisaks plaanib robomentor Maris inspireerida meeskonda erinevate uute vahendite tutvustamisega ja sisekoolitustega koostöö- ja infotundides. Uued vahendid soovitakse laenutada Kullatera Roboaia kaudu, et seeläbi selgitada enda soove ja vajadusi uute vahendite hankimiseks.

Rõõm koos kasvamisest!

 

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated ning sildistatud kui . Lisa see artikkel lemmikutesse kasutades püsilinki.