Info 1.klassi astujate vanematele

Algus / Teated / Info 1.klassi astujate vanematele
Info 1.klassi astujate vanematele

Pere_1200x628px.jpg

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.

NB! Taotlust võib esitada alates 1. märtsist:

 • eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend ja videojuhedi eesti keelesvene keeles ja inglise keeles
 • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)E: 08.15-17.45, T- N: 08.15-16.45, R: 08.15-15.45
 • Infoks Ukraina lapsevanematele 
 • 6-aastaselt kooli astuvad lapsed: 6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb teha taotlus eKoolis hiljemalt 1. maiks, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Innove Rajaleidja koolivälise nõustamise meeskond soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul alates 11. juunist.  6-aastaste laste vanemad ei pea eraldi Tallinna Haridusametit teavitama, kui soovivad oma lapse kooli panna. Lisaküsimuste puhul palun saata e-kiri aadressil haridusamet@tallinnlv.ee, lisades lapse ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
 • Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 4.
 • Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit vastava sisestusvormi kaudu või teavitada eKoolis
 • Olulised tähtajad:
  • 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

 

 

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated ning sildistatud kui . Lisa see artikkel lemmikutesse kasutades püsilinki.