Teema-aasta -liikumine, sport, tervis!

Algus / Teated / Teema-aasta -liikumine, sport, tervis!
Teema-aasta -liikumine, sport, tervis!

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja spordile. Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetame ning arendame liikumise, tervise ja spordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.

Teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:

Kalendrikuu Teemakuu  Kuu fookus, käsitletavad teemad
  • September
Liikumiskuu Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).
  • Oktoober
Vaimse tervise kuu Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, 
õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).
Terves kehas terve vaim!
  • November
Märkamise ja heaolu kuu Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine .
  • Detsember
Puhkuse ja une kuu Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine
  • Jaanuar
Tervisliku toitumise kuu Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.
  • Veebruar
Olümpiakuu Spordi roll igapäevaelus läbi aja.
  • Märts
Vitamiinikuu Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil.
Tasakaal on peaasi!
  • Aprill
Südamekuu Südametervise hoidmine.
Naer on terviseks!
  • Mai
Keskkonnakuu Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated ning sildistatud kui . Lisa see artikkel lemmikutesse kasutades püsilinki.