Rõõmutarekese lasteaed on avatud E-R 07.00 – 19.00

 • Seoses viirusest tuleneva eriolukorraga töötab Rõõmutarekese Lasteaias  4 rühma:
  • peamajas valverühm –  III rühma ruumides teisel korrusel
  • Naerupallide rühm
  • Päikesekiired
  • Särasilmad
 • Rühma õpetajad on välja selgitanud, kui palju on neid lapsi, kes lasteaia kohta vajavad ja eriolukorra kehtimise ajal kasutavad. Seda tehakse edaspidi jätkuvalt nädala kaupa, et planeerida rühmade tegevust. Palume andmeid esitada võimalikult täpselt.
 • Palume lapsed üle anda õpetajatele võimalusel õuealal või välisuksel ja vältida lasteaia hoonesse sisenemist.
 • Lapse haigestumisest palume teavitada lasteaeda, kuna eriolukorra ajal edastame igapäevaselt  info Tallinna Haridusametile. Haiguse korral  asume kohesel  nakkuse levikut takistama vastavalt Terviseameti suunistele.
 • Info palume esitada lasteaiale e-postile:  info@roomu.edu.ee . Vastame Teile esimesel võimalusel.
 • Kohatasu maksmine on peatatud ajavahemikuks 16. märtsist kuni aprilli lõpuni.
 • Alates 17.03 on riskigruppi kuuluv personal suunatud kaugtööle. Samuti oleme rakendanud erinevaid meetmeid, et maandada võimalikke riske.

Hoiame oma lapsi ja jääme terveks!

See artikkel on avaldatud rubriigis Teated. Lisa lemmikutesse kasutades püsilinki.